VLA logo
GENERELT / PLANLÆGNING / ARKITEKTUR / DESIGN
 
 
ARKITEKTUR
 
For VLA er arkitekturens proces transformationen fra ide til projekt. Når vi arbejder med projekter lægger vi vægt på, at arkitekturen har en vigtig rolle at spille i forbedring af menneskers livskvalitet og udfoldelse.
Processen giver VLA mulighed for at påskønne og forstå behovet for både det psykiske og det fysiske i udformning og indretning af bygninger.
Arkitekturen giver bygningen identitet, der opfordrer til indlevelse og stillingtagen hos dem, der bruger og oplever den – og dermed er bygningen også et identitets- og værdiskabende aktiv for bygherren.