VLA logo

GENERELT / BÆREDYGTIGHEDS FOLDER

VLA OG BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

 


VLA har nogle af Danmarks stærkeste og bedst dokumenterede erfaringer inden for bæredygtig arkitektur. Vi ser det som vores ansvar at medvirke konstruktivt til, vores projekter hviler på et bæredygtigt fundament fra tegnebord til realisering.

Realistiske løsninger
Med afsæt i en miljømæssig helhedstænkning fokuserer vi på at skabe den optimale og realistiske løsning, ved at sikre bygherren mulighed for at træffe de rigtige valg, på baggrund af det bedst mulige beslutningsgrundlag og rådgivning.

Fem fokuspunkter

VLAs indfaldsvinkel til arbejdet med bæredygtighed udgøres af fem hovedpunkter, som indledningsvis analyseres:

 

 

 

Opgaven
Opgavens karakter screenes indledningsvist med henblik på at afdække projektets bæredygtige potentiale og ambitionsniveau.

Arkitekturen
Hvilke ydre forudsætninger er tilstede, når det gælder placering, klima og byggegrunden generelt? Hvad er forudsætninger og muligheder i forhold til sociale elementer såsom arbejdsmiljø og trivsel?

Teknologien
Hvilke teknologiske muligheder er relevante i projektet, så som alternative energiformer, regnvandsindsamling, anvendelse af energieffektive materialer og teknologier m.v.?

Økonomien
Hvad skal der til for at skabe den bedste balance mellem bæredygtighed og arkitektur, bl.a. når det gælder byggeomkostninger set i forhold til driftsudgifter?

Strategien
På baggrund af disse analyser formuleres i samarbejde med bygherre, brugere og andre relevante interessenter en overordnet bæredygtighedsstrategi for projektet. Strategien skal udstikke de grundlæggende målsætninger for projektet og vil i princippet fungere som en fælles hensigtserklæring.

Implementering
God arkitektur skabes ofte i en dynamisk proces, hvor tid, økonomi, teknologi og politiske forhold påvirker vilkår og beslutninger.

VLA fokuserer derfor på, at det enkelte projekts bæredygtighedsstrategi er robust og operationel, med en indbygget mulighed for at foretage justeringer og tilpasninger undervejs. På denne måde kan vi fortsat medvirke til at indfri de samlede ambitioner og målsætninger for projektets økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Rekvirer brochure her

Green Building Coucil Denmark

VLA er medlem hos Green Building Council Denmark (DK-GBC), som er en non-profit organisation, der arbejder mod at udbrede bæredygtighed i byggebranchen.

DK-GBC administrerer det nye danske standard DGNB system Denmark, som er en certificeringsordning, der har til formål at skabe et fælles afsæt for måling og vurdering af bæredygtigt byggeri.

VLA har arkitekter ansat, der er DK-GBC uddannede DGNB konsulenter. Disse kan sikre DGNB Præcertificering og endelig certificering fra indledende skitse til færdigt projekt.

Læs mere om ordningen her

Læs om VLAs engagement i Global Compact

Læs om VLAs deltagelse i EU-kampagnen Sustainable Energy Europe

 

Læs mere om bæredygtige projekter: