VLA logo

GENERELT / BÆREDYGTIGHEDS FOLDER

 

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

 


Vi har nogle af Danmarks stærkeste og bedst dokumenterede erfaringer inden for bæredygtig arkitektur. Vi ser det som vores ansvar at medvirke konstruktivt til, at vores projekter hviler på et bæredygtigt fundament hele vejen fra tegnebord til realisering.

Realistiske løsninger
Med afsæt i en miljømæssig helhedstænkning fokuserer vi på at skabe den optimale og realistiske løsning ved at sikre bygherren mulighed for at træffe de rigtige valg på baggrund af det bedst mulige beslutningsgrundlag og rådgivning.

Vores tilgang
Når vi arbejder med bæredygtighed, undersøger vi indledningsvis projektet nøje. Her tager vi afsæt i fem hovedfaktorer:

 • Opgaven
  Opgavens karakter screenes indledningsvist med henblik på at afdække projektets bæredygtige potentiale og ambitionsniveau

 • Arkitekturen
  Vi kigger blandt andet på ydre forudsætninger som placering, klima og byggegrunden generelt. Derudover undersøger vi forudsætninger og muligheder i forhold til sociale elementer som arbejdsmiljø og trivsel

 • Teknologien
  Vi undersøger, hvilke teknologiske muligheder, der kan være relevante for projektet. Det kan for eksempel være alternative energiformer, afledning og indsamling af regnvand, anvendelse af energieffektive materialer og teknologier m.v.

 • Økonomien
  Når man beskæftiger sig med bæredygtighed er det en væsentlig faktor at kigge på, hvad skal der til for at skabe den bedste balance mellem bæredygtighed og arkitektur, bl.a. når det gælder byggeomkostninger set i forhold til driftsudgifter?

 • Strategien
  På baggrund af disse analyser formuleres i samarbejde med bygherre, brugere og andre relevante interessenter en overordnet bæredygtighedsstrategi for projektet. Strategien skal udstikke de grundlæggende målsætninger for projektet og vil i princippet fungere som en fælles hensigtserklæring

 • Implementering
  God arkitektur skabes i en dynamisk proces, hvor tid, økonomi, teknologi og politiske forhold påvirker vilkår og beslutninger

Vilhelm Lauritzen Arkitekter fokuserer derfor på, at det enkelte projekts bæredygtighedsstrategi er robust og operationel, med en indbygget mulighed for at foretage justeringer og tilpasninger undervejs. På denne måde kan vi fortsat medvirke til at indfri de samlede ambitioner og målsætninger for projektets økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Rekvirer brochure her

Green Building Coucil Denmark

Vilhelm Lauritzen Arkitekter er medlem hos Green Building Council Denmark (DK-GBC), som er en non-profit organisation, der arbejder mod at udbrede bæredygtighed i byggebranchen.

DK-GBC administrerer det nye danske standard DGNB system Denmark, som er en certificeringsordning, der har til formål at skabe et fælles afsæt for måling og vurdering af bæredygtigt byggeri.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har arkitekter ansat, der er DK-GBC uddannede DGNB konsulenter. Disse kan sikre DGNB Præcertificering og endelig certificering fra indledende skitse til færdigt projekt.

Læs mere om ordningen her

Læs om vores engagement i Global Compact

Læs om vores deltagelse i EU-kampagnen Sustainable Energy Europe

 

Læs mere om bæredygtige projekter: