VLA logo
GENERELT / VISION & MISSION / ORGANISATION / LEDELSE / HISTORIE / KULTUR
PROCESSER / HOVEDFASER / NETVÆRK / SAMARBEJDSFORM / GLOBAL COMPACT

GLOBAL COMPACT

 


Vilhelm Lauritzen Arkitekter har valgt at støtte FN's Global Compact, et strategisk politisk initiativ for virksomheder, der er forpligtet til at tilpasse deres aktiviteter og strategier med ti universelt accepterede principper inden for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

Vilhelm Lauritzen Arkitekters Global Compact bevis

Læs vores rapporter her:

De ti principper

FN's Global Compact's ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption nyder universel konsensus og er afledt af:

  • Verdenserklæringen om menneskerettigheder
  • Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen
  • Rio-erklæringen om miljø og udvikling
  • De Forenede Nationers konvention mod korruption

Global Compact opfordrer virksomheder til at omfavne, støtte og vedtage inden for deres indflydelsessfære, et sæt af grundlæggende værdier i de områder som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption:

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder og
Princip 2: Sørg for, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3: Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og reel anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger;
Princip 4: afskaffelse af alle former for tvangsarbejde;
Princip 5: en effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
Princip 6: afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Miljø

Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtig tilgang til miljømæssige udfordringer;
Princip 8: iværksætte initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, og
Princip 9: fremme udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

Princip 10: Virksomheden bør modarbejde korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.