VLA logo
GENERELT / VISION & MISSION / ORGANISATION / LEDELSE / HISTORIE / KULTUR
PROCESSER / HOVEDFASER / NETVÆRK / SAMARBEJDSFORM / GLOBAL COMPACT
 
 
3 HOVEDFASER
 
 
 

Projektforløb kan typisk opdeles i tre hovedfaser, hvor første fase definerer projektets målsætning, anden fase omsætter målsætning i et konkret prissat projekt, der i tredje fase danner grundlag for implementering.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter tilbyder kompetencer i alle tre faser, men er også særlig opmærksom på tværgående aktiviteter som f.eks. miljø- og kvalitetsledelse samt opsamling og udnyttelse af opnået viden og læring undervejs i projektforløbet fra vision og målsætning til arkitektur og færdigt byggeri, der skaber identitet og mening.


 
 
 FORMÅL
 
 
AKTIVITET
 
KONSEKVENS
 
VISION OG MÅLSÆTNING

Visionen udløser identifikation af målsætninger for projektet.

Dvs. sammensætning afmålsætninger for identitet, funtionalitet og økonomi.

- Afklaring af ide
- Viden og research
- Stratetisk koncept
- Kravspecifikationer
Valg af samarbejdspartnere
IDÉ OG KONCEPT

Konceptet omsætter mål-sætninger til løsnings forslag.

Dvs. sammensætning af
vision og målsætning i et konkret prissat projekt.

- V ærdiformulering.
- Ideudvikling
- Skitser og design
- Godkendt ide og koncept
Entrepriseaftaler
KONSTRUKTION

Konstruktionen virkeliggør
projektet i byggeri.

 

Dvs. fysisk realisering af
det valgte koncept.

- Udførelsesprojektering
- Planlægning af produktion på fabrik
- Planlægning af aktiviteter på byggeplads

- Udvikling af samarbejds-kompetence
- Produktion på fabrik

- Udførelse af byggeri på byggeplads


Ibrugtagning og drift