VLA logo
NYHEDSARKIV

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND
FÅR EGET VR-STUDIE

 

2017-02-23

Det er en kompleks opgave at designe et hospital. Selv den mindste fejl kan betyde store omkostninger, og det er derfor nødvendigt at være så forudseende så muligt på alle parametre i hele designprocessen.


Og nu får projektets involverede altså et nyt værktøj til rådighed – et såkaldt VR Studio, hvor man kan opleve hospitalet i virtual reality. På denne måde kan man ”gå rundt” i det kommende hospital og blandt andet teste flows, wayfinding og konkrete arbejdsgange.


Planlægning af arbejdsgange

Og her kan personalet i høj grad bidrage. Med brillerne på får de nemlig svar på en masse spørgsmål, og dermed kan arkitekter og bygherre komme eventuelle udfordringer i forkøbet og sikre, at man gør det rigtige fra start.


- Med VR kan hospitalets fremtidige brugere og andre interessenter kan få et dynamisk indblik i, hvordan hospitalet er organiseret og disponeret i forhold til arbejdsgange, patientforløb mv." forklarer Søren Daugbjerg, CEO og partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter.


For eksempel kan de ansatte på forhånd planlægge, hvordan optimale arbejdssituationer og håndtering af patienter skal forløbe – er der plads til det personale, der skal gå stuegang? Og hvilket udstyr kan og skal medbringes. Og mindst lige så vigtigt - virtual reality giver et ret konkret billede af, om man intuitivt kan finde rundt i hospitalets gange.


Mock-ups i naturlige størrelser

Men det er ikke kun den praktiske indretning, der kan planlægges på forhånd. For at kunne arbejde mere indgående med den visuelle, æstetiske og byggetekniske del af designet, bliver der også bygget såkaldte mock-ups.


- I forlængelse af VR rummet har vi planlagt at bygge små udsnit i naturlig størrelse – mock ups – af det fremtidige hospital. Her kan vi arbejde med de arkitektoniske valg som f.eks. materialer, udformning i forhold til dagslys og byggetekniske detaljer i den virkelige verden,” fortæller Søren Daugbjerg.


Nyt Hospital Nordsjælland får et omfang af 112.500 m2 og samler alle hospitalets funktioner i én organisk bygning. Der er efter planen første spadestik på projektet i 2019

Læs også:

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND INTERVIEWER SØREN DAUGBJERG

TO AF VILHELM LAURITZEN ARKITEKTERS PROJEKTER HAR VUNDET MIPIM PRISER I CANNES

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt