VLA logo
NYHEDSARKIV

VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER PRÆKVALIFICERET
TIL NYT BYGGERI
PÅ DTU

 

2016.09.13

Vilhelm Lauritzen Arkitekter er blevet prækvalificeret til Bygning 30X på DTU. Bygningen, der er placeret i 3. kvadrant, bliver et af DTU’s nyeste byggeprojekter og kommer til at huse en ny forsknings- og laboratoriebygning på 10.500 m².


Ni hold søgte om at blive prækvalificeret til Bygning 30X, og et af de tre hold, der gik videre, var altså Vilhelm Lauritzen Arkitekter i samarbejde med Alectia og NCC Danmark.


DTU ønsker med Bygning 30X at skabe bedre forskningsfaciliteter for DTU Energi og DTU Fysik samt skabe et nyt 3D Imaging Center. Samtidig giver bygningens kapacitet mulighed for, at DTU Energi Risø kan flytte deres forskningsfaciliteter til Lyngby Campus.


Bygning 30X forventes at stå færdig i sensommeren 2019.

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt