VLA logo
NYHEDSARKIV

VLA VINDER KONKURRENCE MED BOLIGER I ØRESTAD

 

18.12.2009

Københavns Kommunes åbne konkurrence om valg af byg- og driftsherre til almene boliger er afsluttet. Vilhelm Lauritzen Arkitekter blev sammen med Sjælsø og Lejerbo ét af fire vinder-teams.

Vinderprojektet indeholder i alt 49 almene familieboliger på i alt ca. 5.000m2. Boligerne er planlagt som karrébebyggelse i syv til ni etager, som skal ligge i forlængelse af VLAs 'Stævnen', et færdigbygget boligprojekt på den allersydligste placering i Ørestad. Bygningen er tænkt meget enkel og klar i sit udtryk, men også med markante greb i form af variation i både bygningens højde og placering af vinduer og altaner. Adgangen til bygningen er placeret i gården for at gøre denne til et levende og attraktivt rum for bygningens beboere.

Byggeriet planlægges udført i gode og ressourceøkonomiske materialer, som har været underlagt en grundig vurdering angående bæredygtighed. Materialer med lang levetid og høj grad af genanvendelighed, som er lette at forarbejde, transportere og montere, såsom beton, træ, stål og glas.
Det tilstræbes, at bygningskomponenterne udføres som præfabrikerede betonelementer for at optimere byggeprocessen. Desuden etableres en logistik for udførelse og montage, som sikrer minimum affald og spild.

Byggeriet er energimæssigt disponeret til at overholde kravene i BR08s lavenergiklasse 2 (med mulighed for yderligere energioptimering til klasse 1). Det opfylder minimumskravene i 'Miljø i byggeri og anlæg', som er Københavns Kommunes retningslinjer for miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri.

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt