VLA logo
NYHEDSARKIV

PUNKTHUSENE KLAR I TUBORG SYD

 

15.04.2010

Punkthusene er det seneste erhvervsbyggeri i Tuborg Syd, Hellerups nye bydel. Beliggende langs en af hovedboulevarderne i området, er kontorkomplekset udformet som tre syvetagers kontorblokke, der skaber en samlet rytmisk bevægelse mod havet.

De tre punkthuse stod færdige i december 2009. Siden er Forsikring & Pension, Lærernes Pension og FSP Pension flyttet ind i to af de tre huse. Planerne for indflytning i de resterende arealer er også på plads. Fortuna Shipping ApS flytter ind i starten af august. Den sidste af de tre bygninger er ligeledes planlagt til udlejning i starten af august.

Bygningens markante indre og ydre identitet er opnået gennem en konsekvent facadeudformning og valg af materialer. De bølgende vinduesbånd, der er udformet i ornamenteret glas, danner en levende og rytmisk bevægelse med reference til Øresund. Ved at trække penthouse-etagen ind over taget og skyde basen ud under bygningen, dannes et stærkt arkitektonisk udtryk, samt mulighed for etablering af tagterrasser i flere niveauer.

Bygningens skulpturelle kerne indeholder alle nødvendige støttefunktioner, hvilket giver plads til høj fleksibilitet i indretningen af kontoretagerne og sikre, at alle arbejdsplaser kan placeres ved facaden og dagslyset.

Punkthusene ejes af Pension Danmark og er udviklet af Carlsberg Ejendomme.

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt