VLA logo
NYHEDSARKIV

VLA TEGNER
ENERGI 0-BOLIGER
I KOLDING

 

25.10.2010

Boligselskabet Lejerbo vil bygge 39 'grønne' rækkehuse på Lejtexgrunden i Kolding. Vilhelm Lauritzen Arkitekter skal tegne projektet.

Boligerne kommer til at ligge på et grundstykke på Lykkegårdsvej 32A, sydvest for Kolding by.
Bebyggelsen, som består af 39 rækkehuse med et brutto areal på 4.230 m2, er formet i et knapt og præcist greb med nøje afvejede arkitektoniske tiltag.

Hvert rækkehus får udendørs opholdsmuligheder, der kan afskærmes af små hække og lave læhegn.

Bebyggelsen er tænkt udført med lyse hvide pudsede overflader og indrammet af de eksisterende bevaringsværdige træer i området. Boligprojektet tager udgangspunkt i visionen om et attraktivt og enkelt bo-miljø, der fremstår nyskabende og realiserbart i et tidløst arkitektonisk udtryk.

Det er ønsket at skabe boliger, der vægter energi og miljøhensyn meget højt i et langsigtet
bæredygtigt perspektiv. Forslaget ønsker at vise samspillet mellem effektiv produktion,enkle konstruktioner og fleksible planløsninger i et tidssvarende perspektiv.

Bæredygtigt perspektiv
Det fremtidige byggeri udføres i gode og ressourceøkonomiske materialer, der har været underlagt en grundig vurdering ang. sundhed, miljøbelastning og størst mulig genanvendelighed. Der anvendes materialer med lang levetid og høj grad af genanvendelighed, der er lette at forarbejde, transportere og montere, såsom stål, glas, træ og kompositmateriale. For at tilvejebringe et sundt indeklima anvendes indeklimamærkede materialer som f. eks. gips og træ.

Byggeriet udføres som en energi 0-byggeri, hvor energi-0 er defineret som et forbrug < 1 kWh/m2/år til energiforbrug til rumopvarmning, elforbrug til alle tekniske installationer(ventilation, varmeanlæg, varmtvandsbeholder m.m.), samt varmetab fra installationerne, men ekskl. el-forbrug til belysning, vaskemaskine og tørretumbler.

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt