VLA logo
NYHEDSARKIV

Foto:Tobisch & Guzzmann Photographers

Foto:Tobisch & Guzzmann Photographers

Foto:Tobisch & Guzzmann Photographers

CPH GO
NY LAVPRIS-FACILITET I CPH

 

03.11.2010

Søndag d. 31. oktober kunne fly-passagerer første gang benytte sig af Københavns Lufthavns nye lavpris-facilitet ’CPH Go’. Vilhelm Lauritzen Arkitekter har stået for designet af den nye finger-bygning.

Et historisk samarbejde mellem Københavns Lufthavn og Vilhelm Lauritzen Arkitekter har betydet, at rammerne for udviklingen indenfor flytransport i Kastrup har ligget i hænderne på arkitekterne hos Vilhelm Lauritzens tegnestue gennem flere generationer. Derfor synes det også naturligt, at den seneste udvikling hen imod lavpris-flytrafik skulle afføde endnu et samarbejde mellem CPH og VLA.

Nyt produkt fra CPH
’CPH Go’ er designet som et helt nyt produkt i lufthavnen. Et produkt som afspejler den effektivitet og ligefremhed, som karakteriserer luftfartsselskabernes nye lavpriskoncepter. Som hovedtema har man valgt, at dyrke et ’industri-tema’ med afsæt i netop det effektive og rationelle. ’CPH Go’ fortsætter dermed lufthavnens tradition for at fremhæve design. Et design som er en komposition af valgte, synlige byggematerialer, stærke farver og grafik, der tilsammen skaber en oplevelse som korresponderer med udviklingen i dette nye markedssegment.

Bygningens design forstærker også en af de meste spændende oplevelser i ’CPH Go’, nemlig den tætte kontakt til landingsbaner og fly. Den 200meter lange sydfacade er udført helt i glas. Dette kombineret med at man færdes i terrænniveau gør, at man som passagerer ikke kommer tættere på trafikken på landingsbanerne andre steder i lufthavnen.

Den nye fingerbygning er 10.000kvm stor, og indeholder seks gates og to bus-gates. Bygningen er tilsluttet Finger D med en forbindelsesgang og benytter sig af eksisterende anlæg til bagagehåndtering og security.
’CPH Go’ er dimensioneret til at håndtere op til seks millioner passagerer om året.

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt