VLA logo
NYHEDSARKIV

VLA VINDER KONKURRENCE OM PLEJECENTER I HILLERØD

 

07.07.2011

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har i samarbejde med NCC, Rådgivende Ingeniører EKJ, Tegnestuen Møllen og Peter Holst Arkitektur & Landskab vundet en indbudt konkurrence om et plejecenter i Hillerød Øst.

Vinderforslaget til Plejecenter Skovhuset tager sit udgangspunkt i en række overordnede hovedgreb og målsætninger:

  • Plejecenteret skal signalere et ikke-institutionelt byggeri, der byder velkommen til alle i området
  • Plejecenter, ældreboliger og demens-dagcenter skal organiseres som en klar struktur i et landskab med et væld af oplevelser og dermed skabe en værdig ramme for beboernes hverdag
  • Bygningerne skal fremstå med en enkel indre logik for at sikre en let forståelse af rummelige sammenhænge
  • Boligerne skal udformes som store lyse rum med gode udsigtsforhold fra både stue og soveværelse

'Forslagets arkitektoniske hovedgreb er en overbevisende nedskalering, der resulterer i en bebyggelse, der, trods størrelsen, fremstår imødekommende og roligt i det skrånende landskab. Bebyggelsens varierende facadehøjder giver et dynamisk udtryk, der åbner op til et kig over de grønne tage, mens facadernes store glasareal skaber et transparent og let islæt i den ellers tunge og kompakte teglmur. Den konstante vekslen mellem spring i facaden og plintens fodaftryk på grunden er af høj arkitektonisk værdi,' lyder det i dommerbetænkningen.

Centrets godt 9.000 kvadratmeter indeholder plejecenter, ældreboliger og demenscenter. Bygninger er tegnet i op til fire etager. De godt 100 to-rums boliger er placeret på de øvre etager og fælles centerfaciliteter i den nederste. I forbindelse med centret etableres haveanlæg og parkeringspladser.

I alt syv hold afleverede forslag til konkurrencen.

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt