VLA logo
NYHEDSARKIV

 

 

VLA PRÆKVALIFICERET TIL KRONLØBSØEN

 

 

2016.03.08

Vilhelm Lauritzen Arkitekter er sammen med COBE, Sted By- og Landskabsarkitekter samt Rambøll Danmark blevet prækvalificeret til at deltage i en indbudt projektkonkurrence om ’Boligbebyggelser med særlig identitet på Kronløbsøen og Fortkaj’.


Konkurrencen drejer sig om et boligbyggeri på ca. 25.000 m2, der skal opføres på en kunstig ø i Kronløbsbassinet i Århusgadekvarteret. Øen skal rumme et p-anlæg under vand med plads til ca. 1.000 biler.


Øen forbindes med de tilgrænsende kvarterer med tre broer, én fra Fortkaj til Kronløbsøen til nødvendig kørende trafik samt to broer fra Sundmolen til Kronløbsøen for fodgængere og cyklister.


Foruden boligerne på øen skal der bygges boliger på et mindre byggefelt på Fortkaj, som ligger over for Kronløbsøen, og hvis kælder skal rumme tilkørselsramper til en undersøisk forbindelse til p-anlægget.


Vinderteamet projekterer såvel boligbebyggelse som p-anlæg frem til projektforslagsniveau, hvorefter opgaven udbydes i en samlet totalentreprise med rådgiverne som en forudsætning i udbuddet.


Konkurrenceperioden løber fra ultimo marts til medio juni 2016.

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt