VLA logo
NYHEDSARKIV

 


BOLIGKONKURRENCE NORDHAVN VUNDET

 

 

2013.04.08

Et af de første boligområder i den ambitiøse udvikling af Nordhavnen i København er netop blevet vundet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter i samarbejde med NCC Construction Danmark.


Boligerne kommer til at ligge markant placeret lige ved siden af den nye FN by, med kanaler og havnebassiner på tre af de fire sider. Bygningerne er primært i tre til fem etager og udlagt i længer, der knækker og orienterer sig efter dagslyset og udsigten til havnemiljøet. Ud fra fire af de seks længer vokser et tårn med særlige kvaliteter. En hilsen til Københavns karakteristiske profil og som lokale, urbanitetsdannende milepæle i området.


En vigtig del af det samlede bygningsanlægs udformning er samspillet mellem de eksisterende bygninger i området og de kommende. Derfor vil disse blive opført med en mørk teglstensfacade, der signalerer et tydeligt slægtsskab til de ældre pakhuse. Et materialevalg, der tåler nærheden til vandet og den konstante påvirkning dette medfører.

Det er intentionen fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter at skabe en bebyggelse i den enkle og smukke nordiske boligtradition, der med sin menneskelige skala og levende facader stadig er blandt de mest attraktive boligtyper.


Øen, de kommende boliger ligger på, er i sin landskabelige bearbejdning inspireret af den type natur med mindre klitter og hårdføre plantetyper, man kender fra de kystnære områder på Sjælland. Der vil være åbne, gennemgående gangstier og kajarealer til glæde for beboere og resten af byens borgere. De åbne arealer er udlagt med den højest mulige grad af beplantning og et minimum af belagte arealer.


De 128 boliger fordeler sig på lejligheder med en variation fra de mindste boliger på 80 kvadratmeter til de største på 140 kvadratmeter.


Boligerne vil efter planen stå færdige i august 2015.

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt