VLA logo
NYHEDSARKIV

 

VLA MED I FINALEN OM AT TEGNE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

 

 

2013.08.26

Vilhelm Lauritzen Arkitekter er i et konsortium bestående af bl.a. Herzog & de Meuron, Basel Ltd., udpeget til at fortsætte i finalen om at tegne Nyt Hospital Nordsjælland.


Et enstemmigt bedømmelsesudvalg har udvalgt projektet med følgende beskrivelse:


Forslaget præsenterer en meget original hovedidé, der på en enkel måde skaber et arkitektonisk bygværk af meget høj kvalitet. Det er modsætningen til det monumentale, der er hovedfortællingen - et hospital i 2-4 etager, der ikke virker voldsomt.

Sengeafsnittene er på en smuk måde placeret som et kredsformet anlæg i 2 etager, der dels henvender sig til en taghave, dels mod landskabet.

Hele anlægget er placeret i en skovbeplantning, der med sine lysninger giver adgang og skaber rum mellem bygning og landskab. Behandlingsdelen er placeret under sengestuerne og inde i den centrale del. Her skabes en fortættet struktur, der forsynes med dagslys via lysgårde."

Det er på baggrund af en samlet vurdering i forhold til kriterierne funktion, arkitektur og bæredygtighed, at bedømmelseskomiteen enstemmigt har valgt at udpege i alt tre forslag, der skal fortsætte i projektkonkurrencen, som afgøres i marts 2014.

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt