VLA logo
NYHEDSARKIV

 

BOLIGKONKURRENCE VUNDET I VALBY

 

 

2012.12.07

 

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har i samarbejde med Lejerbo vundet boligkonkurrencen om 43 almene boliger i Valby.


I en nær fremtid vil bebyggelsen være med til at danne port til det nye bolig- og erhvervsområde på det tidligere Grønttorv.


De 43 boliger disponeres i en V-formet komposition, omkring et hævet gårdrum. Bygningskompositionen i to, tre og fire etager fremstår enkelt og afklaret og har sit tydelige afspring i den enkelte, nordiske boligtradition.


Boligerne varierer i størrelse og type mellem et-plans lejligheder og rækkehuse. På den måde vil flere forskellige segmenter af beboere møde hinanden i den fælles gårdhave i hjertet af bebyggelsen.


Det er tanken, at facaderne skal fremstå enkle og komponeres af få og gode materialer med et klart og harmonisk udtryk.


Det har været et ønske fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter at skabe boliger, der vægter energi og miljøhensyn meget højt og med opfyldelse af Københavns Kommunes pjece ”Miljø i byggeri og anlæg” som minimum.


De almene boliger forventes at få en husleje på 1.058 kr. pr. m2, svarende til 8.376 kr. pr. måned for en bolig på 95 m2.
Den samlede boligmasse udgør omkring 4.300 m2.

nyhedspil Tilbage til nyhedsoversigt