VLA logo
ALLE / KULTUR / ERHVERV & INDUSTRI / BOLIG / UNDERVISNING / OFFENTLIGE / TRANSPORT / PLANLÆGNING / DESIGN
2014
Bella Kvarter
2010
Nordic Knowledge
City
2008

Tårnby

Øresundspark

Røde Port
2007

Vores By

Carlsberg

Dujiagnyan

New Town

Fishing City
Riga Byfornyelse

Hanza City,

Riga

Sportscampus,

Næstved

2005
Christiania
2000
Tuborg Syd